2011

Ples, Bratislava, 10.12.2011
Deň orientálnej kultúry, Bratislava, 2.7.2011
Podskalie, 25.6.2011
Bollywood party, Magio pláž, 10.6.2011
Deň detí, Nitra, 29.5.2011
Uhorský ples, Bratislava, 26.2.2011